Διάλεξη για την «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Safer Internet [article in Greek]

Participation in Event, 6 December 2017 Διάλεξη για την «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» παρουσίασε η Ελένη Καλδούδη, Αν. Καθ. ΔΠΘ και μέλος του ΣΤΕΘ στην έναρξη της Ακαδημίας Πολιτών. Στη διάλεξη παρουσιάστηκε μια σύντομη ιστορία της […]

Διαβάστε... (more)