Περιβαλλοντικός Σταθμός Επιτήρησης

Ο Περιβαλλοντικός Σταθμός Επιτήρησης είναι μία κατασκευή που δημιουργήθηκε στον Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης και σκοπό έχει την καταγραφή και  την παρουσίαση περιεκτικότητας διάφορων επικίνδυνων η βλαβερών αερίων στον αέρα που αναπνέουμε όπως είναι το μονοξείδιο του άνθρακα […]

Διαβάστε... (more)