Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2021

Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2020-21, την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 και ώρα 19.00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams (ο σύνδεσμος θα σταλεί στο […]

Διαβάστε... (more)