Σκοπός

Οι σκοποί της σωματείου είναι μη κερδοσκοπικοί και ειδικότερα, είναι κοινωνικοί, κοινωφελείς, ανθρωπιστικοί, οικολογικοί, φυσιολατρικοί και πολιτιστικοί και συνίστανται αναλυτικά ως:

  • Την προώθηση της επιστήμης, της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και της εκπαίδευσης, της έρευνα και της συνέργειας με άλλους φορείς και πρόσωπα.
  • Την ανάδειξη και προάσπιση του προσωπικού ή/και του ομαδικού έργου των μελών του στις νέες τεχνολογίες και την προώθηση των νέων επιστημόνων και της καινοτομίας.
  • Την λειτουργία του με διαφάνεια ως γνωμοδοτικό ή/και επιμελητηριακό όργανο σε θέματα τεχνολογίας, για την επιστημονική γνωμοδότηση και συμβολή σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
  • Την λειτουργία του ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ της αγοράς εργασίας και των υποψηφίων επιστημόνων, μελών ή φίλων με την παράλληλη προσφορά υπηρεσιών καθοδήγησης και εποπτείας (mentoring) και την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών μεταξύ των μελών.
  • Tην διάδοση και παραγωγή του ελεύθερου λογισμικού.
  • Tην δικαιοσύνη μεταξύ των μελών του, προάγει και υπερασπίζεται την δημοκρατικότητα, την πολυφωνία και την αντικειμενικότητα αυτών.

Η οργάνωση και οι δράσεις του σωματείου βασίζονται στις αρχές της εντιμότητας, ευθύτητας, σεβασμού της προσωπικότητας των συνανθρώπων μας, ασχέτως κοινωνικού, βιοτικού, πολιτικού, οικονομικού και επαγγελματικού επιπέδου, θρησκεύματος ή άλλης διάκρισης και υλοποιούνται με τις αρχές του εθελοντισμού.