Επικοινωνία


Επικοινωνία
Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης
Τέρμα Τρωάδος (απέναντι από γήπεδο Φ.Κοσμά)
68132, Αλεξανδρούπολη

Τηλ. 6945295203, 6981333525
email: info@steth.gr

Contact
Technology Club of Thrace
Troados Str (opposite F.Kosmas stadium)
68132, Alexandroupolis Greece.

Tel +30 6945295203, +30 6981333525
email: info@steth.gr