Διοικητικό Συμβούλιο

1ο Εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο
Θητεία 19.11.2017 – Νοέμβριος 2019

Πρόεδρος: Νασσίμ Σύριος
Αντιπρόεδρος: Μάριος Ζήκος
Γραμματέας: Πάνος Δούκας
Ταμίας: Στάθης Γρηγοριάδης
Μέλος: Γιάννης Μπουρκέλης
Αναπληρωματικό Μέλος: Κωνσταντίνος Λαφτσής
Αναπληρωματικό Μέλος: Μάνος Λασκαράκης

 

Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
Θητεία 14.5.2017 – 19.11.2017

Στάθης Γρηγοριάδης – Πρόεδρος
Νίκος Μπιτσακίδης – Αντιπρόεδρος
Νασσίμ Σύριος – Γραμματέας
Πάνος Δούκας – Ταμίας
Νικόλας Δόβρολης – Μέλος
Σταύρος Βενέτης – Αναπληρωματικό Μέλος
Γιάννης Μπουρκέλης – Αναπληρωματικό Μέλος